ถุงตาข่าย

[smartslider3 slider=”8″]

มีขนาดตั้งแต่ 12 นิ้ว จนถึง 30 นิ้ว

มีหลากสีสันตามความต้องการของลูกค้า
ถุงตาข่ายเหมาะสำหรับบรรจุสินค้าทางการเกษตร เช่น หอม กระเทียม พริก มะนาว เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม & ขอใบเสนอราคา