กระเป๋าพลาสติกสาน

[smartslider3 slider=”12″]

กระเป๋าพลาสติกสาน

ของทาง CSNC นั้นเกิดจากไอเดียร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
การนำกลับมาใช้ซ้ำของพลาสติกสาน นำรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายกระเป๋าพลาสติกสานนี้ ไปสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กภายในชุมชนบริเวณโดยรอบบริษัท เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม & ขอใบเสนอราคา